Om oss

Fredagsbønn

Kl. 14:15 - Første jama'ah med tale på urdu

Kl. 15:15 - Andre jama'ah med tale på norsk

OM OSS

Vit mer

OM OSS

Markaz-ul-Muslimeen er en masjid med tro ifølge Ahlu Sunnah wal Jama'ah.

 

Vårt formål er å oppnå Allahs velvilje og lykke i livet etter døden.

 

Vår lære er basert på Koranen & Sunnah og fokuset er på:

  1. Iman (Riktig og bevisst tro)
  2. Al-a'maal us salihah (Gode gjerninger basert på riktig tro)
  3. Da'wah (Å råde andre om islamsk tro og det gode, og fraråde det dårlige)
  4. Sabr (Å være tålmodig i vanskelige tider)

 

Medlemskap: Alle muslimer bosatt i Norge, som er enige i organisasjonens formål og arbeidsmåte kan søke medlemskap. For mer informasjon ta kontakt på post@markaz.no eller 400 40 341.

Glede og inspirasjon

KORANEN, GUDS ORD

Alif, Laam, Meem! Dette er skriften, tvil har ingen plass. Den gir ledelse for de gudfryktige, for dem som tror på det skjulte, forretter bønnen, og som gir av det som Vi har gitt dem, for dem som tror på det som er åpenbart for deg, og som er åpenbart før din tid, og som er fullt forvisset om det hinsidige. Disse er det som følger Herrens ledelse. Dem vil det gå godt! Koranen [2:1-5]

Møt 

MASJIDs FORSTANDER OG STYRE

Markaz-ul-Muslimeens styre består av 4 personer. De jobber 100 % frivillig og forventer en lønn fra kun Allah (swt) ingen andre.

Forstander: Mahmood Ahmad

Styretsleder: Muhammad Saleem Raja

Styremedlemmer: Abdul Rehman Ghaus, Hassan Ahmed og 

Adeel Arif Bhatti

Forstander

Mahmood Ahmad

400 40 341

Styreleder

Muhammad Saleem Raja

934 07 634

Copyright @ All Rights Reserved