Hjem

Fredagsbønn

Kl. 13:45 - Første jama'ah med tale på urdu

Kl. 15:15 - Andre jama'ah med tale på norsk

Velkommen til Markaz-ul-Muslimeen

Om oss

Hvem er vi?

En masjid av Ahlu-Sunnate wa-l-Jama'ah på Haugenstua, Oslo.

Vår fokus er iman, a'maal, da'wah, sabr.

Besøk oss

ÅPEN FOR ALLE

Vår fokus er på Koran & Sunnah og likheter & fellesskap, ikke forskjeller.

Du er velkommen selv om du følger etter en annen fiqh.

Vit mer om

VÅRE AKTIVITETER

Oversikt over våre aktiviteter

Ungdomssamling

 

Hver lørdag samler ungdommer og snakker om islam på norsk, og har forskjellige aktiviteter. Info: 455 53 004

Fredagsbønnn

 

Det bes to ganger, kl. 13:45 med tale på urdu og kl. 15:15 med tale på norsk.

DARS ul QUR'AN


Hver søndag etter salat-u-zuhr. Dars er på urdu.

Copyright @ All Rights Reserved